Κάστρο Ακροκορίνθου

Περιγραφή:

Πάνω στον ομώνυμο βράχο-ορμητήριο του θεού Ήλιου σύμφωνα με τη μυθολογία-ύψους 575 μέτρων, στέκεται το κάστρο του Ακροκορίνθου. Στον βασιλιά Σίσυφο αποδίδεται η ύπαρξη νερού στον βράχο, ο οποίος οχυρώθηκε για πρώτη φορά την εποχή των Κυψελιδών. Τον 4ο αιώνα οι Μακεδόνες επισκεύασαν κι ενίσχυσαν τα τείχη, τα οποία όμως καταστράφηκαν με την εισβολή του Μόμμιου το 146. Ο Ιούλιος Καίσαρας προχώρησε σε επισκευή του κάστρου το 44 π.Χ. και οι Βυζαντινοί συνέχισαν τις εργασίες. Μέχρι και τον 12ο αιώνα μαρτυρούνται προσθήκες. Μετά την αυτοκτονία του άρχοντα Λέοντος Σγουρού, οι Φράγκοι επισκευάζουν το κάστρο, το οποίο καταλαμβάνουν αργότερα ιταλικές οικογένειες, ενώ τον 14ο αιώνα περνάει στα χέρια του Θεόδωρου Παλαιολόγου. Μετά την πρώτη Τουρκοκρατία το κάστρο περνάει στα χέρια των Βενετών, οι οποίοι το επισκεύασαν και το έφεραν στη σημερινή του μορφή. Η δεύτερη Τουρκοκρατία τερματίστηκε το 1827 με την απελευθέρωση του Ακροκορίνθου και της πόλης της Κορίνθου.

Δείτε περισσότερα