Κάστρο Καρύταινας

Περιγραφή:

Η περιοχή της Καρύταινας δόθηκε στον Hughes de Bruyere (Ουγο ντε Μπριγιερ) μετά την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους, όταν η Πελοπόννησος μοιράστηκε σε 12 Βαρωνίες. Εδώ ο γιός του Hughes, Geoffroy de Bruyere (Γοδεφρειδο ντε Μπριγιερ), αποφάσισε να χτίσει το κάστρο της Καρύταινας, στην ίδια θέση βρισκόταν στην αρχαιότητα η ακρόπολη της αρχαίας Βρένθης, Σε υψόμετρο 600 περίπου μέτρων στέκει το κάστρο, το οποίο έχει συνδεθεί όσο κανένα με το Γέρο του Μορια, αφού εδώ έστησε το ορμητήριο και του σπίτι του, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του, επιτρέπει στον κύριο του, την επίβλεψη όλης της περιοχής αλλά και τον έλεγχο του στενού περάσματος που συνδέει την περιοχής της Μεγαλόπολης με την Ηλεία. Τυπικό δείγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής των Σταυροφόρων, έχει τριγωνικό σχήμα, ενώ τα τείχη, συνολικού μήκους 100 μέτρων και μέγιστου πλάτους 40 μέτρων, αποτελούν το καλύτερα σωζόμενο τμήμα του κάστρου και σε ύψος φθάνουν τα 7 μέτρα.

Περισσότερα