Κάστρο Χλεμούτσι

Περιγραφή:

Κατά το 13ο αιώνα, ο Geoffrey I of Villehardouin (Γοδεφρείδος Α’ Βιλεαρδουίνος), ορίστηκε από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ’ ως ένας από τους «ηγεμόνες της Αχαΐας». Ήταν αυτός που αποφάσισε και ολοκλήρωσε την κατασκευή του κάστρου στο Χλεμούτσι, προκειμένου να ελέγχει την περιοχή. Μάλιστα για να το πετύχει δήμευσε τα εισοδήματα του λατινικού κλήρου, προκαλώντας την οργή του πάπα, ο οποίος και τον αφόρισε. Το θέμα λύθηκε με την ολοκλήρωση του κάστρου οπότε και ο Γοδεφρείδος έλαβε άφεση για την «ύβρη» του, καθώς έπεισε για την αναγκαιότητα του. Το Castel Tornese, όπως είναι επίσης γνωστό, αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κάστρα του πριγκηπάτου της Αχαΐας και ένα από τα πιο επιβλητικά κάστρα της Πελοποννήσου. Βρίσκεται στο χωριό Κάστρο, χτισμένο στην κορυφή λόφου, δεσπόζει στην πεδιάδα της Ηλείας και προστάτευε την πρωτεύουσα του πριγκιπάτου Ανδραβίδα και το σημαντικό λιμάνι της Γλαρέντζας.

Περισσότερα