Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου

Περιγραφή:

Το Μουσείο αποτελείται από έξι αίθουσες όπου εκτίθενται ευρήματα που χρονολογούνται από τα νεολιθικά έως και τα ύστερα γεωμετρικά χρόνια. Προέρχονται κυρίως από την πόλη του Αιγίου αλλά και άλλες αρχαίες πόλεις και οικισμούς της Αιγιαλείας.

Στην πρώτη αίθουσα υπάρχουν ευρήματα της μέσης και νεώτερη νεολιθικής και πρωτοελλαδικής περιόδου 6000 – 3000 π.Χ.

Στη δεύτερη αίθουσα παρουσιάζονται ευρήματα της μεσοελλαδικής και υστεροελλαδικής ή μυκηναϊκής περιόδου (1500-1061/40 π.Χ.).

Η τρίτη αίθουσα περιλαμβάνει ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής περιόδου (10ος- 7ος αιώνας π.Χ.) Στην τέταρτη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα της αρχαϊκής (7ος -6ος π.Χ), κλασικής (5ος -4ος αι. π.Χ.) και ελληνιστικής περιόδου (τέλος 4ου – 1ος αι. π.Χ).

Η πέμπτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στα ευρήματα της ύστερης ελληνιστικής περιόδου και της ρωμαϊκής (μετά το 146 π.Χ.) Ενώ στην έκτη και τελευταία αίθουσα βρίσκεται το υπερφυσικού μεγέθους άγαλμα του Διός ή νέου άνδρα του 1ου μ.Χ αιώνα. Στο αίθριο βρίσκονται το μαρμάρινο άγαλμα της μικρής Ηρακλειώτισσας, ρωμαϊκό αντίγραφο πρωτότυπου έργου του 320-310 π.Χ.)