Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Περιγραφή:

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών κατασκευάστηκε το 2009. Στην έκθεση του παρουσιάζονται ευρήματα που προέρχονται από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της. Καλύπτει την περίοδο από το 3.000 π.Χ έως τον 4ο αι. μ.Χ.

Το κτήριο βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της πόλης, επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών- Πατρών και ο όγκος του έχει μοντέρνα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Διαθέτει αμφιθέατρο και τρεις μεγάλες αίθουσες που αντιστοιχούν σε τρεις ενότητες. Επίσης διαθέτει αίθουσα περιοδικών εκθέσεων.

Οι τρεις ενότητες του Μουσείου είναι ο ιδιωτικός βίος, ο δημόσιος βίος και τα νεκροταφεία. Ανάμεσα στα εκθέματα αξιόλογη θέση κατέχουν τα πήλινα μυκηναϊκά αγγεία και όπλα, τα θαυμάσια ψηφιακά δάπεδα της ρωμαϊκής περιόδου και το άγαλμα της Αθηνάς, ρωμαϊκό αντίγραφο του χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου, έργο του Φειδία.

Στην ενότητα του ιδιωτικού βίου ο επισκέπτης πληροφορείται την τοπογραφία της περιοχής, τα δημόσια μνημεία της, τις τεχνικές υποδομές της καθώς και τις κυριότερες εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, όπως το εμπόριο, η διοικητική κοινωνική οργάνωση, ο πόλεμος, η θρησκεία, η ψυχαγωγία. Στην ενότητα της Νεκρόπολης, ο επισκέπτης πληροφορείται για την χωροταξική οργάνωση των νεκροταφείων, την ταφική αρχιτεκτονική, τον πλούτο και την ποικιλία των κτερισμάτων των τάφων καθώς και έθιμα που αφορούν στον ενταφιασμό των νεκρών.