Φάρος Μελαγκάβι

Περιγραφή:

Ο Φάρος Μελαγκάβι ή Ηραίο χτίστηκε το 1897, βρίσκεται στην χερσόνησο Αγρίλαος, στον κόλπο των Αλκυονίδων Νήσων. Στο κτήριο έγιναν επισκευαστικές και διορθωτικές επεμβάσεις το 1947. Έχει κάτοψη σε σχήμα Τ, ενώ στη δυτική πλευρά του ορθώνεται ο τετράγωνος πύργος με το φωτιστικό κλωβό.

Ο Φάρος του Ηραίου, όπως είναι γνωστός στην περιοχή, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα «φαρικής» αρχιτεκτονικής. Είναι πετρόκτιστος με γωνιόλιθους και χαρακτηρίζεται από λιτότητα γραμμών και κατασκευαστική στοιβαρότητα.