Περιγραφή:

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται θεωρούνται ακριβείς στην ημερομηνία δημοσίευσης (Φεβρουάριος 2013). Ο Ανάδοχος του έργου των διαδικτυακών υπηρεσιών ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο συνελέγη και παραδόθηκε στον Ανάδοχο ο οποίος φρόντισε για την επιμελή παρουσίαση του.

Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και των λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, και γενικά χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου μέρους ή του συνόλου του κόμβου του Διαδικτύου (Ιντερνέτ) απαιτεί προηγούμενη άδεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Της απαγόρευσης εξαιρείται η ενότητα Newsletter.

Το φωτογραφικό υλικό που δεν ανήκει στην κυριότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου χρησιμοποιείται κατόπιν ρητής συναίνεσης και παραχώρησης άδειας χρήσης από τους κατά περίπτωση κατόχους των πνευματικών του δικαιωμάτων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση του, μέρους ή συνόλου τπυ φωτογραφικού υλικού, χωρίς την προηγούμενη άδεια των νόμιμων κατόχων των πνευματικών του δικαιωμάτων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων του κόμβου (στοιχεία, σήματα, σχέδια, υποδείγματα) χωρίς την προηγούμενη άδεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.