Σιδηροδρομική Πρόσβαση

Περιγραφή:

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.): 1440, 1110 (κρατήσεις εισιτηρίων)www.ose.gr

Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: 14511www.trainose.gr